Prikazano 10 proizvoda.

Mjerenje tlaka protoka plina i statičkog tlaka

Mjerenje temperature polaznog i povratnog voda

Mjerenje temperature podnog grijanja i radijatora

Referentni mjerni instrument za mjerenje temperatura sa preciznom temperaturnom sondom Pt100.

Testo 108 Termometar

Digitalni ručni termometar sa dva ulaza.

Tip sondi: termopar.

Digitalni ručni termometar sa dva ulaza.

Tip sondi: termopar.

Inteligentno rješenje kombiniranja pametnog telefona i mjerne sonde

Referentni mjerni instrument za mjerenje visokih temperatura do 1800 °C. Mogućnost spajanja termoelemenata tip N, S, R i B.

Testo 106 Termometar

Digitalni ručni termometar sa jednim ulazom.

Tip sondi: termopar.

Digitalni ručni termometar sa jednim ulazom.

Tip sondi: termopar.