Prikazano 9 proizvoda.

Testo 175T3 je data loger temperature sa dvije eksterne sonde (tip K ili tip T) koje omogućavaju paralelno praćenje i snimanje sa dviju mjernih lokacija.  Idealan je za primjene koji zahtijevaju nadzor visokih temperatura. 

Testo 175 T1 data logger za nadzor temperatura prilikom skladištenja ili transporta osjetljivih proizvoda.

Set za automatski i pouzdan nadzor temperature u hladnjacima.

Datalogger za mjerenje temperature pomoću vanjskih sondi tipa NTC.

Mini datalogger za mjerenje temperature 

Testo 175 T2 data logger za nadzor temperatura prilikom skladištenja ili transporta osjetljivih proizvoda sa internim NTC senzorom i mogučnošću spajanja eksterne sonde. 

Data logger Testo 184 T3 za mjerenje temperature sukladan GxP, 21 CFR Part 11 i HACCP.

Datalogger za mjerenje temperature pomoću vanjskih sondi tipa K, J ili T.

Datalogger za mjerenje temperature pomoću integrirane sonde tipa NTC.