Prikazano 2 proizvoda.

Digitalni uređaj za mjerenje intenziteta svjetlosti sa spektralnom (boja) i kosinusnom (kut upada) korekcijom.

Digitalni ručni solarimetar za kontrolu optonaponskih ćelija i sunčevih termalnih kolektora.