Klasa I
Prikazano 2 proizvoda.

Integrirajući zvukomjer, Klase 1 izrađen prema normama IEC 61672-1 klasa 1, IEC 60651 tip1 i IEC 60804 tip1.

Integrirajući zvukomjer, Klase 1 izrađen prema normama IEC 61672-1 klasa 1, IEC 61260 klasa 1, IEC 60651 tip1 i IEC 60804. Kao oktavni i tercni spektralni analizator u realnom vremenu odgovara normi IEC 61260.