Fluke CorporationMetrelDehnDILOWTWKimo InstrumentsTektronixYokogawaMRU
Edukacijska oprema za laboratorije i škole

NOVO!

Edukacijski korner 4 u 1

MI 3088 PV - Fotonaponska elektrana

MA 2067 Edukacijska ploča


Edukacijski korner 4 u 1
Simulator za kompletno ispitivanje:

• Sigurnosti električnih instalacija
• Fotonaponskih elektrana
• Kvalitete snage i napona
• Sigurnosti ispravnosti električnih uređaja i strojeva

 

Edukacijska ploča
MI 3088 PV - Fotonaponska elektrana

• Kompletna ispitivanja na PV sustavu


MA 2067 Edukacijska ploča
• Kompletna ispitivanja električnih instalacija