Humimeter BMA

Profesionalni mjerač vlage za određivanje sadržaja vode u biomasi

Humimeter BMA - Profesionalni mjerač vlage za određivanje sadržaja vode u biomasi
za mjerenje drvne sječke, kore, drvenih peleta, slonove trave, drvne strugotine, piljevine i kukuruznim klipovima