KIMO PST-12 presostat

Diferencijalni presostat model PST-12.

-Mjerni raspon: -1000/+1000 Pa

-Vizualni alarm, crvena LED dioda s prednje strane

-RCR relejni izlaz 3A/230 Vac

-Napajanje: 24Vdc/Vac (potrebno je naručiti posebno)

-ABS V0 IP65 zaštitno kućište s zaslonom

 

-Opcija: LCC-S konfiguracijski softver

Dodatna oprema